skygge
Forretningsbetingelser
Forretningsbetingelser

Forretnings betingelser

Tidspunkt for rengøring, mail, telefontid og afbestilling af servicebesøg.

Flex Rengøring gør alt for, at de overholdte tidspunkter holdes på den/de dag(e) der er blevet aftalt. Men da der kan være faktorer som giver forsinkelser, kan der en sjælden gang ske forskydninger.

Telefonerne er åbne hverdage mellem 8.30 - 16.00 og vores mail bliver læst dagligt.

Kunden er forpligtiget til, at informere Flex Rengøring om ændringer af telefonnumre og mailadresser.
 

Helligdage

Falder servicebesøget på en helligdag, aflyses servicebesøget og flyttes ikke til en anden dag.
Til top...


Betaling, opsigelse og ferie

Betalingen løber månedsvis. På fakturaen vil der være påført hvilken periode/timer der er blevet rengjort og den samlede pris. Betalingsfrist efter aftale.

Overholdes betalingsfristen ikke, pålægges renter, da den aftalte pris er betinget af rettidig betaling. Der pålægges gebyr fra 2. rykkerbrev.

Aftalen prisreguleres en gang årligt. Første gang efter 12 måneder. Vederlaget reguleres efter Danmarks Statistiks Nettoprisindex en gang årligt.

Der er 3 måneds opsigelse på serviceaftalen. Denne skal gives pr. mail eller brev. Ved endt samarbejde bliver udleveret nøgle tilbagegivet når sidste faktura er registreret som betalt.

Ønsker kunden ikke servicebesøg i en ferieperiode, skal dette varsles 1 måned før afholdelse.
Til top...


Nøgler og alarmer

Udleverede nøgler til Flex Rengøring opbevares aflåst uden adresseskilte på. Efter endt arbejdsdag samles alle brugte nøgler ind og kontrolleres. Skulle der være alarmer, der skal til og fra kobles, skal Flex Rengøring have koden at vide senest dagen før servicebesøget.
Til top...


Vores medarbejdere

Alle vores medarbejdere har ren straffeattest og gennemgår vort interne rengøringskursus. Udover dette, så er alle vores medarbejdere forsikrede. Flex Rengøring stiler efter, at det er den samme medarbejder som kommer på besøg. Men grundet ferieafvikling, sygdom m.m. kan det blive en anden medarbejder som kommer og udfører den aftalte rengøring.
Til top...

 

Kvalitet og opfølgning

Skulle det, mod forventning blive sådan, at vores rengøring ikke lever op til forventningerne, retter vi selvfølgelig straks op på tingene.

Hvis man har bemærkninger til rengøringen, skal man senest kl. 08.30, dagen efter servicebesøget, maile eller ringe til Flex Rengøring på jandahnke@stofanet.dk. Vi beder som regel om at få bemærkningerne på mail, således at vi kan dokumentere de bemærkninger som måtte komme, og sikre at der kommer action på alle punkter. Har man ros til en medarbejder, opfordrer vi jer også til at maile dette, så vi kan viderebringe beskeden til vores medarbejder. Bemærkninger rettes op ved næstkommende servicering.
Til top...


Kunden

Flex Rengøring stiller ingen krav om oprydning før et servicebesøg. Det er kun for kundens egen bedste at der bliver ryddet en smule op, da rengøringen bliver bedre, og tager sig bedre ud. Alle tilgængelige steder vil blive rengjort. Vi laver ikke oprydning af papirer og dokumenter. Flex Rengøring kommer selv med alle rengøringsmidler og rekvisitter. Skulle kunden have specielle ønsker ang. dette, er det noget som skal nedskrives i rengøringsaftalen.
Til top...


Skader og forsikring

I sjældne situationer kan det ske, at der sker skader under rengøringen. Flex Rengøring er selvfølgelig fuld forsikret. Sker der skader vil vores forsikringsselskab blive involveret, og man må derfor påregne at udbetalingen ikke sker med det samme. En forsikringsskade afregnes separat, og kan ikke modregnes i serviceydelserne. Har kunden ting som er specielt kostbare, skal der gøres opmærksomt på dette, så det kan noteres i rengøringsaftalen.
Til top...

 

Hurtige links til forretnings betingelser:

Helligdage

Betaling, opsigelse og ferie

Nøgler og alarmer

Vores medarbejdere

Kvalitet og opfølgning

Kunden

Skader og forsikring

 

FleX Rengøring  X  Hørtoftvej 18 A   X  6400 Sønderborg  X  Tlf.: 74489408  X  flex@mail.dk