skygge
Rensning af tagrender
Rensning af tagrender

Rensning af tagrender

Vi påtager os gerne opgaven med at rense tagrender, nedløbsrør og andre afløb for snavs og affald.

Vedligehold af tagrender m.m. er meget vigtig, da det ellers kan resultere i skader på bygningerne, hvis vandet får lov til at løbe ned af murværket over noget tid. Det kan f.eks. forårsage nedbrydning og frostsprængninger på pudsede, malede og murede facader.

Træværk som f.eks. sternbrædder og udhæng, døre og vinduer kan få fugtskader i form af råd og svamp.

Vedvarende fugtpåvirkning af huset udvendigt, vil med tiden også kunne give fugt skader indvendigt i vægge og etagedæk. Men også fundamentet kan opsuge fugten, og kan give problemer i kælderen og frostsprængninger på sokkel og fundament.

Du bør derfor mindst én gang om året få renset dine tagrender og tilhørende afløb.

Forebyggelse er både billigere og lettere end at skulle udbedre fugtskader.

Ring allerede i dag og få et gratis og uforpligtende tilbud.
 

 

 

Vi renser tagrender og nedløbsrør så ungår du bygningsskader og ødelagte tagrender.

 

FleX Rengøring  X  Hørtoftvej 18 A   X  6400 Sønderborg  X  Tlf.: 74489408  X  flex@mail.dk